Solární systémy

Solární kolektory a jejich využití

Solární systémy patří k douhodobě používaným a osvědčeným způsobům úspor energií v domácnostech, veřejných i podnikatelských objektech. Kromě ekonomického přínosu je třeba zohlednit i hledisko pozitivního vlivu na životní prostředí a využít státních podpor, které usnadní rozhodování o pořízení solárního sytému.

Kde lze nejlépe využít sluneční energii

 • pro ohřev užitkové vody, bazénů, nádrží

 • pro vytápění a temperování místností a budov

 • pro novostavby, rekonstrukce a volné instalace

 • pro ohřev nebo předehřev technologického tepla, vody a médií

 • pro solární chlazení

Jaké jsou úspory při použití solárních systémů s kolektory EKS

 • 1,5 m2 plochy  kolektoru EKS ušetří až 80 % roční spotřeby energie pro ohřev TUV na osobu

 • solárním kolektorem EKS můžete uspořit až 30% energie na vytápění 

 • plocha solárních kolektorů EKS o velikosti 40% plochy bazénu prodlouží koupací sezónu o 2-3 měsíce

Jaký je energetický zisk ze solárního systému EKS?

 • 1 m2 plochy kolektoru EKS 3000 zajistí roční energetický zisk ve výši min. 525 kWh/m2/rok
  (při 40% solárním krytí, celoroční využití TUV k bežné spotřebě, standardní systém, sklon kolektorů 45°)

 • 1 kolektor EKS 3000 zajistí v podmínkách ČR roční energetický zisk ve výši 1 100 - 1 400 kWh/rok (jedná se o konečný energetický zisk na výstupu z akumulačního zásobníku, tzn. po odečtení všech ztrát)

 • 2 kolektory EKS 3000 pro 3-5 člennou rodinu s 250 až 300 l akumulačním zásobníkem zajistí roční energetický zisk v rozsahu 2 200 - 2800 kWh/rok (dotační podmínka na minimální úroveň energetického zisku je tedy splněna s dostatečnou rezervou)