Zateplování fasád

Zateplovací stavební systém Paulín Thermokappa 2000

Jedná se o kontaktní zateplovací systém složený ze stabilizovaných expandovaných polystyrenových fasádních desek EPS-F a výztužné armovací vrstvy opatřené konečnou tenkovrstvou probarvenou povrchovou úpravou. Široká nabídka druhů a zrnitostí finálních omítek umožňuje individuální a originální ztvárnění fasády a její dlouhodobou ochranu vůči povětrnosti.

Zateplovací stavební minerální systém Paulín Thermokappa 3000

Minerální zateplovací systém je moderní kontaktní izolační systém, který vychází z nejnovějších poznatků tepelné techniky a stavební fyziky. Skládá se z minerálních fasádních desek, vyztužené armovací vrstvy a finální povrchové úpravy. Tento systém umožňuje nejen esteticky ojedinělé ztvárnění fasády, ale řeší také současně difúzi vodních par konstrukcí a splňuje také vysoké požadavky na požární odolnost konstrukce.

Výhody systému:

  • Dá se aplikovat na všechny druhy stavebních konstrukcí. Tepelnou izolací objektu se současně fasáda renovuje.
  • Zamezuje další degradaci stavebních konstrukcí povětrnostními vlivy.
  • Umožňuje zateplení objektu bez ohledu na jeho výšku.
  • Odstraňuje tepelné mosty a snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí.
  • Umožňuje esteticky originální ztvárnění fasády.
  • Vytváří ideální pohodu vnitřního prostředí v zimě i v létě.
  • Zateplené objekty je možno vytápět úspornými a alternativními zdroji energií.